Tilasuunnittelu 3d-malli, talotekniikka

Tilasuunnittelu

Kun tarvitset vastuullista näkemystä ja kokemusta Tilasuunnittelu-hankkeeseen valmistautumisen yhteydessä tai uskot että tilasuunnittelu kannattaa teettää alusta loppuun asti pitkän linjan osaajalla, ota yhteyttä »


Huolellisesti tehty tilasuunnittelu hyödyntää tilan koko potentiaalin

Tilasuunnittelu alkaa asiakkaan toiminnan, tavoitteiden ja tilatarpeiden kartoittamisesta sekä niiden syvällisestä ymmärtämisestä. Muokkaamme asiakkaan nykyiset tilat muuttuneita tarpeita vastaaviksi tai autamme löytämään ja suunnittelemaan asiakkaalle kokonaan uudet tilat. Tilasuunnittelu tähtää käytettävissä olevan tilan koko potentiaalin hyödyntämiseen parhaalla mahdollisella tavalla. Palvelumuotoilullinen ja osallistava lähestymistapamme on keskeinen osa hyvää tilasuunnittelua. Digitaalisuuden huomioimisessa ja hyödyntämisessä tilasuunnittelukokonaisuuden osana olemme alan edelläkävijöitä. Vuosien tuoma kokemus erilaisista vaativista tilasuunnitteluhankkeista auttaa meitä ymmärtämään tilojen ominaisuuksia, vahvuuksia ja erityispiirteitä luovasti asiakkaittemme tarpeiden näkökulmasta. Meillä on kokemusta haastavistakin kohteista, joissa tilasuunnittelu on antanut vanhalle kiinteistölle kokonaan uuden elämän.


Tilasuunnittelun hankekohtaiset tavoitteet määritellään yhteistyössä asiakkaan kanssa:

 • Toiminnalliset tavoitteet
 • Arvot ja toimintatavat
 • Aikataulu, budjetti, asiakkaan resurssit
 • Asiakaskokemus
 • Liikeidea, viestintä ja visuaalinen identiteetti

Lähtökohdat

 • Käyttäjien toiminnalliset tarpeet, työntekijät, asiakkaat
 • Asiakkaan prosessit
 • Asiakkaan arvojen ja liikeidean ymmärtäminen
 • Kohteen tilalliset, tekniset ja esteettiset vaatimukset / mahdollisuudet

Reunaehdot

 • Tilatarpeet neliömetreinä tilatyypeittäin, henkilömäärät
 • Tilojen keskinäinen sijainti ja toiminnallinen vuorovaikutus
 • Tekniset tarpeet, kuten ilmanvaihto, jäähdytys, sähköt, valaistus ja valaistuksen ohjaus, akustiikka, aurinkosuojaus, turvallisuus, jne.
 • Yritysilme, edustavuus, arvokkuus / rentous jne.
 • Kohteen soveltuminen asiakkaan tarpeisiin, tarvittavat muutokset ja mahdolliset haasteet
 • Muutoksien edellyttämän luvat
 • Väistötilan tarve

Esisuunnitelma

 • Tilaohjelma
 • Toiminnallinen tilakaavio
 • Tarvittavien muutoksien prioriteettitarkastelu
 • Mahdollinen alustava luonnossuunnitelma kohteeseen

Esisuunnitelma päättää tilasuunnittelun ensimmäisen vaiheen ja antaa näkemyksen siitä, mitkä ovat käyttäjän tilalliset tarpeet ja mikä kohteen potentiaali on suhteessa asiakkaan tarpeisiin. Esisuunnitteluvaiheen aikana kerättyjen tietojen pohjalta asiakas voi tehdä päätöksen hankkeeseen ryhtymisestä ja nykyisten tilojen muokkaamisesta vaatimuksien mukaiseksi tai asiakkaalle paremmin soveltuvien uusien tilojen etsimisen käynnistämisestä. Tutustu myös toimitila-analyysi ja kehityspalveluihimme.


Tilasuunnittelu, tilasovitus, pohjapiirustus

Kun hankkeen esisuunnitteluvaihe on saatu valmiiksi ja toteutusta varten tarvittavat päätökset tehtyä, käynnistetään tilasuunnittelun toteuttava osuus jonka lopputuloksena tilat muokataan vastaamaan käyttäjän tarpeita. Tiloista muokataan toiminnallisesti, visuaalisesti ja taloudellisesti optimaalisin mahdollinen kokonaisuus, joka on käytettävyydeltään mahdollisimman intuitiivinen ja tukee asiakkaan identiteettiä. Joissakin tilanteissa esisuunnitelman aikana hahmotetusta kokonaisuudesta voi olla järkevintä viedä toteutussuunnitteluun vain kriittisimmät muutokset jolloin hankkeen laajempi toteutus voidaan tarvittaessa vaiheistaa. Toteutussuunnitteluvaiheen tai kohteen toteutuksen aikana tarvittavat tehtävät vaihtelevat kohteen ja asiakkaan valitseman toteutusmuodon mukaisesti.


Tilasuunnittelu-hankkeen toteuttamiseen liittyviä tehtäviä ovat esimerkiksi:

 • asiakkaan edustaminen hankkeessa
 • arkkitehtisuunnittelu
 • pääsuunnittelu
 • sisustussuunnittelu
 • kalustesuunnittelu
 • palvelumuotoilu
 • rakennuttaminen
 • kalustetuotannon koordinointi

Tilasuunnitteluun liittyviä hankkeitamme ovat olleet esimerkiksi:

 • toimitilat / monitilatoimistot
 • julkiset tilat
 • kahvila- ja ravintolaympäristöt
 • myymälätilat
 • erilaiset näyttelytilat
 • aulatilat
 • edustustilat
 • kokoustilat ja neuvottelutilat
 • muuntuvat ja muuntojoustavat tilat
 • älykkäät tilaratkaisut
 • tilallinen konseptisuunnittelu

Hyvän tilasuunnittelun avulla pystytään uudiskohteisiin toteuttamaan käyttäjien näkökulmasta paremmin toimivia, muuntojoustavia ja monikäyttöisempiä tiloja. Usein kaupunkien parhaat tontit on jo rakennettu eikä uudiskohteen sijainti ole asiakkaan toiminnan kannalta optimaalinen. Kaupunkien keskustoista löytyy kuitenkin usein runsaasti ”vanhentuneita” vapaita toimitiloja jotka ammattitaitoisesti muokattuna palvelevat asiakkaiden erilaisia tarpeita yhtä hyvin kuin yksilöllisesti toimintaa varten suunniteltu kokonaan uusi rakennus. Hyvät julkiset liikenneyhteydet ja toimitilan keskeinen sijainti ovat usein myös valintoja joita arvostetaan asiakkaiden ja henkilöstön keskuudessa samoin kuin vanhentuneen rakennuskannan uusiokäyttöä ja jalostamista. Olemassa olevia vapaita tiloja voidaan muokata täydellisesti asiakkaan tarpeita vastaavaksi myös huomattavasti nopeammalla aikataululla ja usein myös erittäin kustannustehokkaasti uudisrakentamiseen verrattuna.


Ota yhteyttä

Kun tarvitset vastuullista näkemystä ja kokemusta Tilasuunnittelu-hankkeeseen valmistautumisen yhteydessä tai uskot että tilasuunnittelu kannattaa teettää alusta loppuun asti pitkän linjan osaajalla, ota yhteyttä »