Asianajotoimisto Krogerus, II

← Back to the Portfolio

Unioninkatu 22, Helsinki

Uusien toimitilojen tila-, sisustus- ja kalustesuunnittelu

Asianajotoimisto Krogerus Oy:n asiakas-, edustus- ja toimistotilojen suunnittelu tehtiin tiiviissä yhteistyössä tilaajan edustajien kanssa. Suunnitteluratkaisuissa kiinnitettiin erityishuomiota Krogeruksen yritysidentiteetin välittymisestä sisustus- ja kalusteratkaisuihin. Yksityisyyteen, salassapitoon ja erilaisten neuvotteluosapuolien kohtaamistilanteiden ohjaamiseen kiinnitettiin toiminnallisten tilakaavioiden ja väliseinäratkaisujen suunnittelun yhteydessä erityistä huomiota. Asiakasaulatilojen liittyminen suojeltuun sisätilaan edellytti hienovaraisia ratkaisuja ja mm. akustisten erityishaasteiden tarkkaa huomioimista. Muutoksien laajuus yhteensä n. 4500m2.

  • Date: 2010 - 2014
  • Client: Asianajotoimisto Krogerus Oy
  • Filed under: working
Photo: Greenfortune