Kallion kirjasto 1. krs. toiminnalliset muutokset ja kalustesuunnittelu

← Back to the Portfolio

Kallion kirjaston 1. krs. palvelualueen ja lähettämön uudistamisen pää-, arkkitehti- sisustus- ja kalustesuunnittelu

Uudistuksen aikana 1. krs. palvelualueen ja lähettämön toiminnallisuutta parannettiin ja tilat sekä niiden kalustus muutettiin muuntojoustaviksi.

Asiakkaiden ja henkilökunnan näkemyksiä uudistustarpeista ja keskeisimmistä kehityskohteista käytiin läpi järjestämällä työpajojen sarja ja pilotteja. Valmistelevan työvaiheen, työpajojen ja pilottien avulla saatiin varmuus optimaalisesta toteutettavasta kokonaisuudesta.

Kaikki muutosalueen kalusteet suunniteltiin 3D mallien avulla yksilöllisesti vastaamaan kirjaston toiminnallisia tarpeita. Erikoiskalusteiden valmistus tehtiin kokonaan toteutuspiirustuksina toimineiden 3D-mallien avulla. 3D-mallityöskentely mahdollisti myös sen että uusi palautusautomaattikaluste ja siihen liittyvät asiakaspäätteet, RFID-sensoriikkaan perustuvat lajitteluyksiköt, kuljetinradat yms. pystyttiin valmistamaan samanaikaisesti eri paikoissa ja että ne yhdistetiin toisiinsa vasta työmaalla.

  • Date: 2017-2018
  • Client: Helsingin kaupunginkirjasto ja Helsingin Kaupunki / Tilakeskus
  • Filed under: public, service design, working